#SHAREGEENSHIT #SHARERESPECT

Share geen shit, maar share respect! 

Doe mee met onze langlopende campagne tegen pesten. De campagne bestaat uit 2 onderdelen:

1. Het jongerenteam #ShareRespect die zich tegen (school)veiligheidsbeleid aan bemoeit (hen kunt u bijvoorbeeld bij uw bijeenkomsten of ouderavonden uitnodigen als gastdocent).

Team ShareRespect logoMaak kennis met ons jongerenteam! 

2. Materiaal die zich richt op ‘omstanders’, zoals uw leerlingen. Hen wordt opgeroepen om niet mee te werken aan pesten, door geen pestberichten of nare foto’s en filmpjes te retweeten, te liken en te sharen.

Download het promomateriaal #ShareGeenShit campagne!  

De campagne wordt u aangeboden door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.

De feiten over pesten, onderzoek december 2015 door CBS: zie hier voor dit onderzoek 

Contact met ons?

Wilt u uw ervaringen delen? Graag! Mailt u naar Bamber Delver:bamber.delver@mediaenmaatschappij.nl

Of via ons contactformulier 

 

EenVandaag najaar 2014 onderzoek naaktfilmpjes op scholen

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar.
Aan dit online onderzoek, gehouden van 25 september t/m 2 oktober 2014, deden 1466 jongeren mee (onder wie 562 middelbare scholieren).
De uitslag van de peiling is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.
 

NJI 2014 beoordeling-anti-pestprogrammas

Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het valideringstraject ‘beoordeling anti-pestprogramma’s’, gedurende de periode september 2014 - juli 2015.
 

Rapportage onderzoek Meldknop 2014

Aanleiding van het onderzoek is de Safer Internet Day, een jaarlijks terugkerende dag in februari waarop in meer dan 70 landen in de wereld aandacht wordt gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. In Nederland zorgt Digibewust, voor activiteiten en media-aandacht in Nederland op de Safer Internet Day. In 2012 heeft zij de site Meldknop.nl gelanceerd. De site www.meldknop.nl is bedoeld voor jongeren die iets vervelends meemaken of hebben meegemaakt op internet.

Rapportage onderzoek pesten EenVandaag 2013

Aan dit online onderzoek, gehouden van 31 januari tot 05 februari 2013, deden XXX jongeren mee uit het 1V Jongerenpanel die aangeven op de middelbare school te zijn gepest.

2e Kamer brief plan van aanpak tegen pesten najaar 2014

Vorige week was de landelijke week tegen het pesten. Scholen hebben de week aangegrepen om themabijeenkomsten, theatervoorstellingen en workshops te
organiseren voor hun lerarenteams, leerlingen en ouders. Het thema van de week was ‘Horen, zien en Speak Up’ met als doel om pesten bespreekbaar te maken en goede voorbeelden aan te reiken aan de deelnemers.
 

Vluchten kan niet meer social media, cyberpesten en schoolbeleid 5 trends

Door Bamber Delver, namens de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.
 

CBS Onderzoek jongeren online in Nederland 2012

In 2012 zijn er in Nederland 12,4 miljoen internetgebruikers. Dat is 96 procent van alle 12- tot 75-jarigen. Zes op de tien internetters hebben in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek gebruik gemaakt van mobiele apparatuur om te internetten. Dit aandeel is sinds 2007 verdrievoudigd. In 2011 ging de helft van de internetgebruikers mobiel online.
 

CBS Onderzoek online pesten en jongeren zomer 2013

In 2012 werd ruim 10 procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar wel eens gepest op internet. Laster, roddel en achterklap komen het meest voor, gevolgd door stalken, bedreiging en chantage. De meeste slachtoffers melden dit niet bij politie of andere instanties.
 

Prevention of Bullying in Schools, Colleges and Universities

Bullying presents one of the greatest health risks to children, youth, and young adults in U.S. society. It is pernicious in its impact even if often less visible and less readily identifiable than other public health concerns. Its effects on victims, perpetrators, and even bystanders are both immediate and long term and can affect the development and functioning of individuals across generations.
 

Publicatie Rene Veenstra over groepsprocessen bij jongeren en probleemgedrag zoals pesten

Dankzij longitudinale sociale-netwerkanalyse zijn onderzoekers steeds beter in staat om te bepalen waarom jongeren veel op elkaar lijken. Gelijkenis in gedrag kan het gevolg zijn van twee processen: selectie en invloed. In het eerste deel van dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar dynamiek in netwerk en gedrag.