Media Makkers Lesmateriaal: download gratis!Media Makkers Diploma

Onze kinderen groeien op in een gemedialiseerde, commerciële omgeving die zij soms moeilijk kunnen interpreteren. Uit onderzoek blijkt dat de invloed van de media de laatste jaren enorm is toegenomen. De hoogste tijd om kinderen inzicht te geven in de complexe wereld van de media!

In navolging op het advies van de Raad voor Cultuur (www.cultuur.nl), waarin wordt gepleit voor de verbetering van mediawijsheid, heeft kenniscentrum Reklame Rakkers moderne lesmaterialen ontwikkeld waarmee leerkrachten in het basisonderwijs het onderwerp ‘Media en Commercie’ op een interactieve manier op het programma kunnen zetten voor groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

Het Media Makkers lesmateriaal ter bevordering van de mediawijsheid van kinderen in de basisschool is een interactieve, kortlopende methode bestaande uit een docentenhandleiding, leerlingenbladen en opdrachten. Het lesmateriaal is als volgt ingedeeld:

  • Module 1:Mediabewustzijn
  • Module 2:Mediabegrip
  • Module 3: Mediahouding
  • Module 4: Mediagedrag

Om het Media Makkers lesmateriaal te downloaden vult u het volgende formulier in. Na het invullen komt u direct op de pagina met het lesmateriaal.

Het Media Makkers lesmateriaal leert kinderen exact die vaardigheden, die zij nodig hebben om de media en de commerciële omgeving beter te kunnen interpreteren. Op deze manier zijn zij in staat zich te ontwikkelen tot kritische en bewuste mediagebruikers.

Het lesmateriaal is samengesteld in samenwerking met een groep onderwijsexperts op basis van ‘het voorstel voor herziening van de kerndoelen van het basisonderwijs’. Daardoor kan het Media Makkers lesmateriaal integraal worden ingepast in het primair onderwijs in Nederland.

Het lespakket is samengesteld op basis van 'het voorstel voor herziening van de kerndoelen van het basisonderwijs' dat in maart 2004 aan de Tweede Kamer is voorgelegd door de minister van OCW.

Het lespakket stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid en de behoefte aan ontwikkeling en communicatie van kinderen door middel van gestructureerde en interactieve onderdelen voor verschillende leeftijdscategorieën. Daarnaast biedt Media Makkers ontdekkend onderwijs met een sterke verbinding naar het dagelijkse leven.

Naast de kerndoelen op het gebied van 'oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'kunstzinnige oriëntatie', wordt in het lespakket ook gerefereerd aan de leergebied overstijgende streefdoelen zoals 'reflectie op eigen handelen en leren' en 'verwerven en verwerken van informatie'.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

'In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf en op de samenleving. Deze samenleving waarin kinderen opgroeien stelt tegelijkertijd haar eisen. Kinderen vervullen nu al en straks taken en rollen, waarop ze via het onderwijs worden voorbereid. Het gaat daarbij ook om de rol van consument. Leerlingen leren hun wereldbeeld aan de hand van actuele onderwerpen voortdurend 'bij de tijd' te brengen'.

Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: Televisie en computer

Kunstzinnige oriëntatie

Naast de referentie aan de kerndoelen in het leergebied 'oriëntatie op jezelf en de wereld' biedt het lespakket van Media Makkers ook enige aandacht aan het leergebied 'Kunstzinnige oriëntatie', waarin kinderen kennis maken met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld.

'Het gaat hierbij om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats, als via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen leren zich open te stellen en leren bijvoorbeeld de beeldende mogelijkheden van diverse materialen te onderzoeken.

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Het lespakket van Media Makkers bestaat uit een aantal opdrachten in relatie tot media en reclame. Kinderen wordt gevraagd deze opdrachten ook gedeeltelijk thuis te voltooien. De werkstukken zullen tijdens de optionele ouderavonden een rol spelen.

Wij zijn erg geïnteresseerd in uw ervaringen in de klas met het thema 'media en reclame' of in uw ervaringen met het Media Makkers lespakket.

Om het Media Makkers lesmateriaal te downloaden vult u het volgende formulier in. Na het invullen komt u direct op de pagina met het lesmateriaal.