estherDoor Dr. Esther Rozendaal (Universitair docent Communicatiewetenschap Radboud Universiteit)
 
Kinderen, van baby’s tot tieners, groeien op in een wereld waarin computers, tablets, en smartphones vanzelfsprekend zijn. Dit biedt hen belangrijke kansen op het gebied van entertainment, educatie, communicatie en culturele ontwikkeling, maar er bestaan ook risico’s voor hun welzijn, zoals gameverslaving, online pestgedrag, een vertekend zelfbeeld, en slechtere leerprestaties. Om ervoor te zorgen dat kinderen volledig kunnen profiteren van de kansen en minder gevoelig zijn voor de risico’s die media met zich meebrengen, is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, actieve, en bewuste mediaconsumenten. Media-empowerment is een methode die kinderen daarbij kan helpen.
Media-empowerment gaat uit van een aanpak die kinderen meer controle geeft over de invloed die media heeft op hun gevoelens, gedachten en gedrag. Binnen deze aanpak staat de autonomie van kinderen centraal. Het gaat er om dat zij leren vanuit hun eigen kracht na te denken en keuzes te maken, en zelf regie over hun mediagedrag te voeren.
 
Volg ons op: linkedin facebook twitter
 
Heel Nederland Mediawijs in 2020!
 
Logo2020mediawijs 
 
Haal de 10 campagnedoelstellingen!

Klik hier