Antipestcoordinator400

Om pesten grondig aan te kunnen pakken adviseert het ministerie van OCW scholen om een eigen anti pest coördinator aan te stellen. Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Deze opleiding biedt u de expertise om het bestaande beleid te updaten en aan te scherpen. De opleiding is bedoeld voor professionals die in of met primair en voortgezet onderwijs werken zoals leerkrachten, docenten, GGD, buro HALT e.a. 

Klik hier voor onze trainings- en leveringsvoorwaarden.

Curriculum, adviesraad  

Het curriculum van deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met een adviesraad en ervaringsdeskundige jongeren; zie www.deantipestcoordinator.nl 

Inhoud van de opleiding 

De opleiding gaat in op de volgende aspecten van (digitaal) pesten m.b.t. scholen, bibliotheken en jeugdzorginstanties: 

1. De maatschappelijke context van pesten en digitaal pesten (o.a. invloed van sociale media)

2. Kenmerken van pesten en digitaal pesten (gepesten, pesters, omstanders)

3. Effecten op en beleving van betrokkenen (kinderen, jongeren, professionals, opvoeders)

4. Beleid: preventie en interventie (verschillende beproefde preventiemethodes), waarbij Positive Peergroup Pressure als uitgangspunt wordt gehanteerd 

Doelgroep, kosten, praktijktoets en certificaat

De opleiding is gericht op mensen werkzaam met jeugd en geeft na succesvolle afronding recht op het certificaat ‘Anti Pest Coördinator’.  De opleiding bestaat uit 8 sessies op middagen, biedt aangescherpt schoolveiligheidsbeleid, een opdracht om via sociale media positief ‘tegengif’ te bieden en sluit af met een praktijktoets.

  • Deelname regulier: 1295,00 euro per persoon, inclusief het studiemateriaal, praktijktoets en het certificaat 'Anti Pest Coördinator’.
  • Voor Nationaal MediaCoaches: 1195,00 euro per persoon.
  • Voor anders gecertificeerden: 1245,00 euro per persoon. (anders gecertificeerd houdt in dat u reeds heeft deelgenomen aan een opleiding(en) van de Academie voor Media en Maatschappij: Social Media Professional, Anti Pest Coordinator, Excellent Docent Media & Maatschappij of Trendprofessional.
Docenten

De opleiding wordt gegeven door Bamber Delver en Liesbeth Hop, auteurs van o.a. Pesten Is Laf, De WIFI Generatie en initiatiefnemers van de campagne #ShareGeenShit

Locatie en data

Aristo Accomodaties Utrecht (op loopafstand NS station Lunetten)

 
De data zijn: 27 september, 11 oktober, 1 november, 8 november, 22 november, 29 november, 6 december en 13 december. 
 

U kunt direct betalen via Ideal of PayPal, maar ook via overschrijving na ontvangst van een factuur.

De factuur wordt na de inschrijving per email verzonden en vermeldt tevens de geldende betalingstermijn.

Aanmelden & Informatie Anti Pest Coördinator september 2017

Klik hier om in te schrijven 'Regulier'

Bent u MediaCoach en wilt u deelnemen?

Klik hier om in te schrijven als 'Nationaal MediaCoach'

Bent u anders gecertificeerd en wilt u deelnemen?

Klik hier om in te schrijven als u 'Anders Gecertificeerd' bent.

De data zijn: 27 september, 11 oktober, 1 november, 8 november, 22 november, 29 november, 6 december en 13 december. 

Tijden: 12.30 - 15.30 uur.

Kosten: 1295,00 euro per persoon. 

Voor Nationale MediaCoaches geldt er een tarief van 1195,00 euro per persoon.

Voor anders gecertificeerden: 1245,00 euro per persoon. (anders gecertificeerd houdt in dat u reeds heeft deelgenomen aan een opleiding(en) van de Academie voor Media en Maatschappij: Social Media Professional, Anti Pest Coordinator, Excellent Docent Media & Maatschappij of Trendprofessional.

Locatie: Aristo Accomodaties Utrecht (op loopafstand NS station Lunetten).