CRKBO

CRKBO

er logo

Antipestcoordinator400

Om pesten grondig aan te kunnen pakken adviseert het ministerie van OCW scholen om een eigen anti pest coördinator aan te stellen. Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Deze opleiding biedt u de expertise om het bestaande beleid te updaten en aan te scherpen. Er zijn 4 bijeenkomsten. 

Deelnemers werken in of met het primair en voortgezet onderwijs, zoals leerkrachten, docenten, onderwijsondersteund personeel, GGD, buro HALT e.a. 
 
 
Uw hoofddocent is Bamber Delver, als eerste in Nederland al vanaf 2000 in actie tegen online pesten en auteur van het Handboek Tegen Pesten.
Gastdocent is Miloeska Fennema, ervaringsdeskundige en inmiddels docent omgangskunde bij het Friesland College, waar zij het schoolveiligheidsbeleid coordineert en (gepeste) jongeren coacht. Omdat we met een kleine groep zijn (max. 12 mensen), de strikte richlijnen van RIVM en van de locatie Aristo volgen, wordt de opleiding vooralsnog fysiek gegeven. Het kan zijn dat de opleiding alsnog virtueel wordt gegeven als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. 

Deelname en lesdata najaar 2022

De kosten zijn 895,- euro. Bent u Nationaal MediaCoach dan betaalt u 795,- euro. We gaan er vooralsnog vanuit dat de onderstaande data door kunnen gaan, mocht er reden zijn tot uitstellen vanwege overheidsbeleid dan passen we de data aan. 
  • De data zijn: Dinsdag 11 oktober, Donderdag 3 november, Donderdag 17 november en Dinsdag 29 november. De sessies van 11 oktober en 29 november vinden plaats in de Aristo Zalen Utrecht Lunetten. De andere 2 sessies (3 november en 17 november) van de opleiding worden via Zoom gegeven.
  • Tijden: 13.00 - 16.00 uur
klein cover handboek
  • Wilt u het nieuwe Handboek Tegen Pesten bestellen? Klik dan op de boekcover hiernaast of bestel hier
 
Evaluatierapport; 'Goed' tot 'Uitstekend'! 
De Opleiding Anti-Pestcoördinator wordt door een grote meerderheid als ‘goed’ en zelfs ‘uitstekend’ beoordeeld, op basis van de ‘boeiende praktijkvoorbeelden’, de ‘onderhoudende manier van lesgeven en presenteren’ en blijkt inspirerend door de ‘ervaringen van medecursisten’.
 
Bekijk ook het rapport van Universiteit Utrecht zie:

Trainings- en leveringsvoorwaarden

Voor deze trainingen gelden onze trainingsvoorwaarden.

Aanmelden & Informatie Anti Pest Coördinator najaar 2022

Klik hier om in te schrijven 'Regulier'

Bent u MediaCoach en wilt u deelnemen?

Klik hier om in te schrijven als 'Nationaal MediaCoach'

Bent u anders gecertificeerd en wilt u deelnemen?

Klik hier om in te schrijven als u 'Anders Gecertificeerd' bent.

Dinsdag 11 oktober, Donderdag 3 november, Donderdag 17 november en Dinsdag 29 november. De sessies van 11 oktober en 29 november vinden plaats in de Aristo Zalen Utrecht Lunetten. De andere 2 sessies (3 november en 17 november) van de opleiding worden via Zoom gegeven.

Tijden: 13.00 - 16.00 uur.

Kosten: 895,00 euro per persoon. 

Voor Nationale MediaCoaches geldt er een tarief van 795,00 euro per persoon.

Voor anders gecertificeerden: 845,00 euro per persoon. (anders gecertificeerd houdt in dat u reeds heeft deelgenomen aan een opleiding(en) van de Academie voor Media en Maatschappij: Social Media Professional, Anti Pest Coordinator, Excellent Docent Media & Maatschappij of Trendprofessional.

De opleiding wordt gedeeltelijk via Zoom verzorgd.