CRKBO

er logo

Media Makkers Lesmateriaal

Het Media Makkers lesmateriaal ter bevordering van de mediawijsheid van kinderen in de basisschool is een interactieve, kortlopende methode bestaande uit een docentenhandleiding, leerlingenbladen en opdrachten. Het lesmateriaal is als volgt ingedeeld:

Mediamakkers Docentenhandleiding

Media Makkers Module 1

 
 
 
 
 
Het Media Makkers lesmateriaal leert kinderen exact die vaardigheden, die zij nodig hebben om de media en de commerciële omgeving beter te kunnen interpreteren. Op deze manier zijn zij in staat zich te ontwikkelen tot kritische en bewuste mediagebruikers.

Het lesmateriaal is samengesteld in samenwerking met een groep onderwijsexperts op basis van ‘het voorstel voor herziening van de kerndoelen van het basisonderwijs’. Daardoor kan het Media Makkers lesmateriaal integraal worden ingepast in het primair onderwijs in Nederland.