CRKBO

er logo

Het transmediaprogramma is gestart met een speciale Donald Duck uitgave, WifiWijs in Duckstad. De verhaallijnen in deze speciale Donald Duck zetten zich voort op de website www.wifiwijs.nl, waar kinderen,  jongeren en opvoeders op lange termijn terecht kunnen voor steeds nieuwe interactieve en speelse voorlichting over het mobiele tijdperk.

Deze transmedia aanpak maakt het mogelijk om mensen steeds opnieuw te betrekken bij het thema via verschillende media, met een grote effectiviteit als gevolg.

Klik hier om de Donald Duck, Wifiwijs in Duckstad als PDF te downloaden. (u kunt ook op de afbeelding aan de rechterzijde klikken)