CRKBO

er logo

Symposium 'Mijn kind is anders, wat nu' op 29 sept. j.l. in de Rode Hoed

Uitnodiging 1Op 29 september 2015 vond het symposium ‘Mijn kind is anders, wat nu?’ plaats; tevens de boekpresentatie door Liesbeth Hop in het kader van de campagne Gun Kinderen Hun Eigen Label. Het boek was het slotstuk van de campagne. 

Sprekers waren: Bruno Vanobbergen, Kinderrechten-commisaris in Vlaanderen. Roos Schlikker en Miloe van Beek, namens de Ontploeter moeders, Bamber Delver - jeugdtrendwacther,  Dirk van der Laan, cabaretier. De prachtige 'vreemde vogels'door Jacqueline Schäfer waren te bewonderen! De zaal was vol, met meer dan 70 aanwezigen. 

Dank iedereen voor de betrokkenheid! 

Zie voor de campagne en het boek: www.gunkinderenhuneigenlabel.nl 

 

Publiciteit rondom lesmethode Reclame Masters

reclamemastersles

Reclamepower van start voor kinderen in het basisonderwijs Groepen 4, 5, en 6

Het Reclame Masters lesmateriaal wil kinderen hierbij helpen door juist die kwaliteiten te versterken die kinderen nodig hebben in dit proces. In plaats van kinderen te vertellen hoe ze moeten denken en hoe ze zich moeten voelen en gedragen worden kinderen uitgedaagd zelf te ontdekken wat reclame is en hoe je het kan herkennen, een eigen mening te vormen over reclame en het belang van een kritische houding, en zelf strategieën te bedenken hoe je het beste met reclame om kan gaan. Deze aanpak heeft tot resultaat dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en intrinsiek gemotiveerd raken om ook daadwerkelijk bewust en kritisch met reclame om te gaan. Oftewel, om een echte Reclame Master te zijn!

Klik hier voor publicaties

Klik hier voor het Reclame Masters lesmateriaal

Databaas: Download gratis onze lessen over online privacy

DatabaasboekjeNu kinderen en jongeren het wereldwijde web op zijn gegaan, en zeker met mobiel internet via hun smartphones en tablets wereldburger zijn, komen zij in aanraking met nieuwe dilemma’s.  Wie zijn je vrienden? Wie kan jou bereiken via jouw accounts? Hoe maak je je smartphone boefproof? Databaas helpt verder! Het project Databaas kent 4 lessen. Voor kinderen en jongeren. Van social media tot games. Het project kan worden uitgevoerd op school, in de bibliotheek of waar dan ook.

Zie de reportage in o.a. NHD: Klik hier

Download hier al ons gratis lesmateriaal. Thema’s: online privacy, mediawijsheid, reclamewijsheid, social media stress e.a.

Zie ook het filmpje door AT5 / Basta TV:

 

Wilt u informatie over Trendprofessional Bibliotheek?

Trendprofessional200pxIn het Bibliotheekblad vertelt futurist en docent Marcel Bullinga over de nieuwe identiteit en het ‘futureproof maken’ van de bibliotheek, waar mediawijsheid een belangrijke factor is. Graag nodigen wij u uit om zich alvast aan te melden voor de bijeenkomst over Toekomsttrends in de Bibliotheek die wij in samenwerking met Marcel Bullinga binnenkort zullen aanbieden. 

Deze middag zal op een nog nader aan te geven datum in mei plaatsvinden. Uit evaluaties is na de opleiding is gebleken dat een bijeenkomst meer door deelnemers is gewenst dan een langdurige opleiding. We nodigen u hiervoor graag uit! 

Heeft u interesse? Laat het ons weten via: academie@mediaenmaatschappij.nl o.v.v.Bijeenkomst Futureproof Bibliotheek

Wilt u het interview in Bibliotheekblad lezen? Zie hier.