CRKBO

er logo

Alles of Niets Social Media Stress

CarstenschloterHij had geen kantoor-ruimte, geen bureau met bakje in- en uitgaande post, een doosje paperclips, een nietmachine en een foto van zijn kinderen. Topman Carsten Schloter (49) van Swisscom, de grootste telecommunicatiemaatschappij van Zwitserland,Swisscom, had alleen zijn smartphone. Hierin zat zijn kantoor, zijn bureau, zijn secretaresse en ook de foto van zijn kinderen. Hij was zijn tijd vooruit in een land dat als conservatief bekend staat. Maar hij kon de stroom van informatie niet meer aan en pleegde zelfmoord.

Klik hier voor de PDF 1e pagina

Klik hier voor de PDF 2e pagina

Bron: Volkskrant

Techno-stress Verkenning van een risico in opkomst

uvaSinds het begin van deze eeuw is sprake van een revolutionaire toename van allerhande mobiele technologieën en communicatiemiddelen – in het bijzonder smartphones en tablets. Wereldwijd zullen in 2012 naar schatting 800 miljoen smartphones of tablets worden verkocht, en in 2013 meer dan een miljard.1 Het aantal Nederlanders dat een smartphone bezit, is inmiddels opgelopen tot zes miljoen, bijna drie miljoen Nederlanders beschikt over een tablet.2 Ook het aantal aansluitingen groeit gestaag.3 De verwachting is dat het gebruik van smartphones en tablets de komende jaren nog verder zal toenemen.

Een FNV en UvA onderzoek.

Klik hier om naar de website te gaan.

Healthy breakfast is the last thing on our minds in the morning

ontbijtA healthy breakfast couldn't be further from our minds when we wake up in the morning, according to new research. It found that we'd much prefer to check our social media. 

Nearly four in 10 Britons regularly skip breakfast at home with many admitting they are too busy on social networks such as Facebook and Twitter or catching up on emails.

In fact just 63 per cent of people usually have breakfast at home these days, with logging on to the internet taking precedence over having an early morning bite to eat.

New research among 2,000 people by Belvita Breakfast biscuits found almost one in three adults checks emails in the morning, while nearly a quarter log on to Facebook and Twitter to keep up with friends, leaving them short of time to eat breakfast. Other modern-day morning pressures in homes with both partners working include ironing clothes, washing up, preparing an evening meal, walking a dog and getting packed lunches ready.

Klik hier om naar de website te gaan.

Jongeren vaker last van burn-out

jongerenburnoutSteeds meer jongeren krijgen in het begin van hun carrière een burn-out. Tien jaar geleden waren mensen onder de 35 jaar nog de meest vitale leeftijdsgroep.

Onderzoeksbureau SKB zegt dat jongeren nu juist meer risico lopen op een burn-out dan oudere werknemers.

Boven de 35 jaar is het aantal psychisch vermoeide medewerkers in de afgelopen 10 jaar met ongeveer 5 procent gedaald, terwijl het aantal bij jongeren juist is gestegen.

Bron: nos.nl

Klik hier om naar de webpagina te gaan.

Onderzoek: Social Media Stress onder Jongeren

like.fwIn mei 2012 publiceerde de Academie een onderzoek over Social Media Stress onder jongeren. Daaruit bleek dat jongeren onder druk staan door de sterke aantrekkingskracht van de Sociale Media. Zij zijn bang om dingen te missen (FOMO: Fear of Missing Out) en voelen de online druk van de vriendengroep. De Academie pleit sindsdien voor een nieuw bewustzijn en een betere begeleiding van jongeren, zodat zij meer controle krijgen over hun eigen internetgebruik.

Dat het geen lichte taak is om jongeren hier goed in te begeleiden blijkt  ook uit het artikel iCRAZY dat op 9 juli 2012 werd gepubliceerd in Newsweek. Onderzoek over de hele wereld toont aan dat we de negatieve effecten van ons internet- en mobieltjesgebruik niet moeten onderschatten. Verschillende wetenschappelijke studies tonen namelijk aan dat het gemakkelijk is om verslaafd te raken, dat internetgebruik kan leiden tot depressies en andere psychische problemen en dat we een nieuw bewustzijn moeten creëren waardoor we zelf de baas blijven. De Academie heeft hier voor u een Nederlandse samenvatting opgesteld.

icrazy.fwIn augustus 2012 publiceerde Het Lighting Research Centre een onderzoek dat aantoonde dat wanneer je 2 uur achter een beeldscherm doorbrengt de melatonine-aanmaak met 22 procent daalt, waardoor er slaapproblemen kunnen ontstaan. Zij adviseren het gebruik van schermen ’s avonds te beperken om dit te voorkomen. Daarnaast wijst het onderzoek ‘Sociale Media in je zak of in je hoofd’ onder studenten aan de Leidse Hogeschool op de negatieve effecten van Social Media op de studieresultaten.

In Singapore is intussen het initiatief genomen tot een www.SocialRehab.sg pakket, waarmee mensen op een humoristische manier worden gestimuleerd zich offline te begeven. In Nederland organiseert Stichting Swoeng het project Living Unplugged Together, waar een groep jongeren een maand lang offline gaat. Deze initiatieven sluiten goed aan bij de campagne waar de Academie in mei 2012 mee startte, onder de naam www.ikbenoffline.nl.
 

Onderzoek: Jongeren lijden aan Social Media Stress (SMS)

onderzoek
Uit het meest recente onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij blijkt dat jongeren tussen 13 en 18 jaar lijden aan een serieuze vorm van Social Media Stress (SMS). De Sociale Media blijken met hun subtiele stimuli zoals geluiden, pushberichten, aandacht en beloningen jongeren in hun greep te houden. Jongeren geven aan niet meer zelfstandig te kunnen stoppen, omdat zij bang zijn buitengesloten te raken. Wanneer deze angst ernstige vormen aanneemt kan men spreken van FOMO – Fear of Missing Out. De Nationale Academie voor Media & Maatschappij pleit voor een nieuw bewustzijn en betere begeleiding van jongeren.
 

 

Social Media, Social Live en Mobile Mindset

Het net verschenen onderzoek ‘Social Media, Social Live – How teens view their digital lives’ van CommonSense socialmediaMedia in de US is uitgevoerd onder meer dan 1.000 jongeren tussen 13 en 17 jaar en sluit wederom goed aan bij het onderzoek ‘Jongeren lijden aan Social Media Stress’ dat de Nationale Academie voor Media & Maatschappij in mei 2012 heeft uitgevoerd. In dit nieuwe grootschalige onderzoek geeft 41% van de jongeren aan zichzelf verslaafd te vinden aan hun mobiele telefoon, wenst 43% dat zij weer eens voor een tijdje offline zouden kunnen zijn, wenst 36% soms terug te kunnen na de tijd vóór Facebook, en heeft meer dan 42% last van seksistisch, homofoob en racistisch gedrag in de Sociale Media.

Klik hier voor het onderzoek Social Media, Social Live – How teens view their digital lives juni 2012

Het gloednieuwe onderzoek Mobile Mindset, uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoekbureau Harrismisplaces Interactive en dat in juni 2012 verscheen, laat zien dat onze gedachten, emoties en gedrag intussen worden beïnvloed door onze mobiele telefoons. 73 procent van de respondenten gaf aan een gevoel van paniek te ervaren als zij hun telefoon niet binnen bereik hebben. Het onderzoek concludeert dat wij verslaafd zijn aan het checken van onze telefoons. 68 procent van de mensen tussen 18 – 34 jaar zegt zijn telefoon minimaal elk uur te checken, terwijl 51 procent van deze mensen zijn telefoon ook checkt als zij op de WC zitten. Zij introduceren de term NOMOPHOBIA (No Mobile Phobia), de angst om de mobiele telefoon niet binnen bereik te hebben.
 
 
Het onderzoek sluit goed aan bij de resultaten van het onderzoek ‘Jongeren lijden aan Social Media Stress’, dat de Nationale Academie voor Media & Maatschappij begin 2012 uitvoerde onder bijna 500 jongeren in de leeftijd 13 – 18 jaar en dat veel stof deed opwaaien in Nederland. Het onderzoek gaat in op FOMO (Fear of Missing Out), de angst om dingen te missen met als gevolg dat jongeren hun telefoon dwangmatig checken en hierdoor stress ervaren. De Academie lanceerde in dit kader de campagne www.ikbenoffline.nl om het bewustzijn rondom ons mobiele telefoongebruik te vergroten.