CRKBO

er logo

Betaalvereniging Nederland

Betaalvereniging NederlandBetaalvereniging Nederland streeft naar een optimaal effectief, veilig, betrouwbaar en maatschappelijk efficiënt betalingsverkeer. De Betaalvereniging verricht hiertoe diensten (collectieve taken) die voor de leden van gezamenlijk belang zijn en voert de regie over die collectieve taken. 
 
Haar leden zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. www.betaalvereniging.nl 

de Bibliotheek NOBB

bibliotheeknobbOp 1 januari 2013 heeft de Openbare Bibliotheek Uden zich aangesloten bij BasisBibliotheek Maasland (BBM). Sinds begin 2013 werken alle openbare bibliotheken in vijf gemeenten in Noordoost Brabant samen onder de naam NOBB - Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Het zijn de gemeentes Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel. De (nog bestaande) gemeente Maasdonk heeft zich in de loop van 2012 feitelijk teruggetrokken uit dit samenwerkingsverband door de subsidie terug te brengen tot nul. Het werkgebied van de NOBB omvat circa 200 duizend inwoners.
 
Ruim veertigduizend leden maken gebruik van de voorzieningen. Daarbovenop maken veel inwoners die geen lid zijn toch regelmatig gebruik van de bibliotheek. Ze lopen binnen voor een krant, een tijdschrift, voor een praatje, om een kopie te maken, te internetten, iets uit te printen of om deel te nemen aan activiteiten die worden georganiseerd. www.nobb.nl/nobb/home

Politie

politienlDe politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland.

De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat.

Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.

De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.

Waakzaam en dienstbaar. www.politie.nl 

Het Meldpunt Kinderporno

meldpuntkinderpornoHet Meldpunt Kinderporno is een particuliere stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op en via het internet. Naast de politie is het de enige organisatie in Nederland die zich hiermee bezighoudt, gesteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Europese Commissie, en ondernemingen uit de ICT sector. 
 
Het Meldpunt is aangesloten bij een internationale organisatie voor meldpunten: INHOPE
 
INHOPE is het internationale netwerk van Internet Hotlines (meldpunten) over de gehele wereld. Naast de behandeling van meldingen van kinderporno heeft het Meldpunt een belangrijke rol in preventie van seksueel kindermisbruik via internet. Zo geeft het Meldpunt voorlichting aan kinderen en opvoeders over veilig internetgebruik. Zie de website Helpwanted.nl

Raad voor volksgezondheid en samenleving

logo rvzDe RVZ adviseert over het beleidsterrein volksgezondheid en zorg. Dat is bijvoorbeeld de jeugd-, ouderen-, geestelijke gezondheids- en ziekenhuiszorg. Daarbij komen allerlei beleidsaspecten aan bod, zoals financiële en organisatorische kwesties, medisch-ethische zaken en patiëntenrechten.
Thema’s die in de adviezen aan de orde komen, zijn de kosten van de gezondheidszorg, wachtlijsten en schaarste, verslavingsproblemen in Nederland, de taak van de gemeente op deze terreinen, bedreigingen voor de volksgezondheid etc. http://rvz.net/

Academisch Medisch Centrum

amcHet Academisch Medisch Centrum (AMC) is één van de acht universitair medische centra in ons land en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top. 

Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van geneeskundig onderwijs. 

Het AMC is ontstaan in 1983. Toen kwamen twee ziekenhuizen uit de Amsterdamse binnenstad, het Wilhelmina Gasthuis en het Binnengasthuis, onder één dak met de geneeskundefaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Daarmee werd het AMC het eerste Nederlandse universitair medisch centrum. In 1988 werd ook het Emma Kinderziekenhuis onderdeel van het nieuwe universiteitsziekenhuis. www.amc.nl 

Rijksuniversiteit Groningen

rugDe Rijksuniversiteit Groningen heeft een rijke academische traditie die teruggaat tot 1614. Onze traditie heeft de eerste vrouwelijke student en de eerste vrouwelijke lector in Nederland voortgebracht, evenals de eerste Nederlandse ruimtevaarder en de eerste president van de Europese Centrale Bank.
 
Onze sterke en vitale wortels liggen in het noorden van Nederland en we koesteren deze speciale band met de regio. www.rug.nl