CRKBO

CRKBO

er logo

Amsterdam, 9 mei 2011; De Nationale Academie voor Media & Maatschappij opent vandaag officieel de gloednieuwe website 

www.mediawijsheidwinkel.nl en biedt via deze site deskundigheidsbevordering rondom mediawijsheid aan gericht op professionals uit onderwijs, bibliotheek, mediatheek, politie/justitie en jeugdzorg. Hiermee zet de Nationale Academie voor Media & Maatschappij een belangrijke volgende stap in het ondersteunen van professionals bij het verbeteren van de mediawijsheid van jeugd, ouders en collega’s. De invloed en de rol van de media in het leven van de jeugd is in de laatste 20 jaar enorm toegenomen. De maatschappelijke discussie over dit thema laat de zorg zien van overheid en opvoeders over de eventueel schadelijke effecten van de media en over de gebrekkige begeleiding die de jeugd op dit vlak krijgt in Nederland. Zowel de politiek, het onderwijs als ouders achten het wenselijk de mediawijsheid van jeugd te verbeteren.

Mediawijsheid

De Raad voor Cultuur schreef het advies `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’, waarin de raad het belang van mediawijsheid benadrukt in de maatschappij; “Leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld”. Mediawijsheid is nodig om goed te kunnen functioneren in deze maatschappij waarin wij zeer afhankelijk zijn geworden van media.

Mediawijsheidwinkel

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij stelt zich tot doel de mediawijsheid van jeugd, ouders en hun opvoedprofessionals actief te verbeteren. De Academie biedt deskundigheidsbevordering voor een brede doelgroep van (opvoed)professionals zoals ouders, leerkrachten en docenten, bibliotheek- en mediatheek medewerkers, jeugdhulpverleners, politiemensen en anderen die dagelijks met jeugd in contact staan. Via de Mediawijsheidwinkel biedt de Academie iedereen die op een professionele wijze de mediawijsheid van jeugd wil verbeteren, de kans om extra expertise te vinden. Elk van de diensten of producten biedt laagdrempelig, niet oordelend en positief, informatie over mediawijsheid. De Mediawijsheidwinkel biedt naast publicaties, boeken, DVD’s en lesmaterialen, innovatieve trainingen en opleidingen. Nieuw zijn de Mediawijsheid Masterclasses, die in aanstaand najaar van start gaan en plaatsvinden in de OBA te Amsterdam.

Nationale Academie voor Media en Maatschappij

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij is een initiatief van Stichting Media Rakkers en Stichting De Kinderconsument, opinieleiders op het gebied van jeugd en media in Nederland. Zij zijn beiden al jaren actief in het verbeteren van mediawijsheid van kinderen, jongeren en hun professionele opvoeders en zijn ook de initiatiefnemers van de zeer succesvolle Nationale Opleiding MediaCoach, waar zij een aanzienlijke subsidie voor ontvingen van het Leonardo da Vinci fonds van de Europese Commissie.

Zie ook :

www.mediaenmaatschappij.nl

www.mediarakkers.nl

www.kinderconsument.nl

www.nomc.nl

www.media-coach.eu

Voor meer informatie en interviews:

Liesbeth Hop of Bamber Delver 
Nationale Academie voor Media & Maatschappij
Wildenborch 31
1082 KB Amsterdam
Telefoon: 06 435 879 54 of 06 254 400 50
Email: liesbeth.hop@mediarakkers.nl of bamber.delver@kinderconsument.nl

Laatste Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van onze opleidingen en congressen?
 
Bent u geïnteresseerd  in de meest succesvolle vakopleiding tot MediaCoach in Nederland?
   
Wilt u een lezing boeken over Sociale Media & Mediawijsheid?
 
De Academie op televisie? Zie hier verschillende uitzendingen.
 
Beluister onze columns op Radio 1 Dit is de Dag: