CRKBO

CRKBO

er logo

mem

Amsterdam, 21 februari 2012. De snelle opkomst van de Sociale Media vormen voor veel scholen een grote uitdaging. Scholen kampen met een gebrek aan kennis en ervaring over Sociale Media, waardoor er regelmatig incidenten plaatsvinden, die zelfs de pers halen. Zo zijn de Sociale Media tegenwoordig bepalend voor de opbouw en bewaking van de reputatie van de school bij ouders en leerlingen. Een risico als de school daarbij de grote afwezige is. Maar ook het gebrek aan beleid bínnen de school levert ongemakkelijke situaties op, zoals het te innig contact tussen docent en leerlingen(*) , dreigtweets (**)  , verstoring van de les (***) en digitaal pesten (****) . Tenslotte zijn er nog maar weinig scholen in staat om de Sociale Media niet te VERbieden, maar juist AAN te bieden als positief educatief gereedschap in de klas . (*****)

Reden genoeg voor de Nationale Academie voor Media en Maatschappij om te starten met een nieuwe opleiding tot ‘Social Media Professional’ voor mensen in het onderwijs, bibliotheek en de jeugdzorg.

Liesbeth Hop, directeur:  ‘Het is hard nodig om de deskundigheid op het gebied van Social Media op scholen snel te bevorderen, omdat er een ware kloof is ontstaan tussen de wereld binnen en buiten de school. Scholen moeten de aansluiting weer terugvinden met de buitenwereld en op basis van duidelijk beleid zelf stappen gaan zetten in de Sociale Media.’

Opleiding Social Media Professional en Summer School

De opleiding is gericht op mensen werkzaam met jeugd en geeft recht op het certificaat ‘Social Media Professional’ en geeft hen een officiële status binnen hun eigen werkomgeving. De opleiding bestaat uit 3 sessies van 4 uur op woensdagmiddagen, sluit af met een examen en start in mei 2012. Eind augustus 2012 vindt in Amsterdam ook de eerste Social Media Professional Summer School plaats, voor mensen die er in het nieuwe schooljaar mee aan de slag willen. De opleiding gaat in op drie aspecten van de Sociale Media; Reputatie van de organisatie, Intern beleid en Sociale Media als educatieve tool.

(*) Brandpunt, te innig contact docent/leerling 

(**) Nu.nl, politie heeft handen vol aan dreigtweets 

(***) AOB Onderwijsblad, mobieltje in de les 

(****) De Volkskrant, het mobieltje als pestwapen 

(*****) NRC, onderwijs en smartphones 

Achtergrondinformatie

Opleidingsinstituut: de Nationale Academie voor Media en Maatschappij is een opleidingsinstituut volgens Europese wetgeving, en staat geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De hoofddocenten aan de Nationale Academie voor Media en Maatschappij staan geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

SMP algemeen

Het doel van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij is om de mediawijsheid van professionals te verbeteren, volgens de visie dat jeugd recht heeft op goed opgeleide opvoeders die op de hoogte zijn van de laatste mediaontwikkelingen en deze kunnen toepassen in hun eigen werkveld.

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij organiseert op 28 maart 2012 het 4e Nationaal Mediawijsheid Congres, waar meer dan 500 professionals bij elkaar komen voor een uitgebreide keuze uit Masterclasses en workshops over onder andere Twitter in de klas, ouderparticipatie en mediawijsheid, digitale kloof in allochtone gezinnen, cyberpesten en schoolbeleid over mobieltjes.

In april en september 2012 start de Academie met de post-HBO Nationale Opleiding MediaCoach, die sinds 2007 al meer dan 750 professionals heeft opgeleid.

Voor meer informatie zie www.mediaenmaatschappij.nl en www.nomc.nl

Contactpersoon

Liesbeth Hop, directeur Nationale Academie voor Media & Maatschappij

Mobiele telefoon: 06 435 87 954

Email:  liesbeth.hop@mediaenmaatschappij.nl">liesbeth.hop@mediaenmaatschappij.nl

Vestigingsadres:  Wildenborch 31 - 1082 KB Amsterdam

Telefoon: 072 – 888 7 222

Laatste Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van onze opleidingen en congressen?
 
Bent u geïnteresseerd  in de meest succesvolle vakopleiding tot MediaCoach in Nederland?
   
Wilt u een lezing boeken over Sociale Media & Mediawijsheid?
 
De Academie op televisie? Zie hier verschillende uitzendingen.
 
Beluister onze columns op Radio 1 Dit is de Dag: