CRKBO

CRKBO

er logo

Nieuw weerbaarheidsprogramma voor onderwijsprofessionals hard nodig!

Defense4mepngAmsterdam 20-01-2014; Mensen in het onderwijs krijgen steeds vaker te maken met verbale, fysieke en zelfs online agressie en intimidatie door leerlingen, maar ook door ouders. Hoog tijd om leerkrachten, docenten en ondersteunend personeel op dit vlak te ondersteunen,vindt de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, die vandaag de opleiding tot Specialist Defense4me lanceert.

De cijfers spreken voor zich: CNV Onderwijs publiceerde in 2012 al haar onderzoeksresultaten: 80% van het Onderwijs Ondersteunend Personeel heeft te maken met verbale agressie van leerlingen en ruim een derde met fysieke agressie. Daarnaast krijgt 1 op de 3 personeelsleden in het voortgezet onderwijs te maken met fysieke agressie van scholieren. Uitschelden komt het meest voor bij de ondervraagden: liefst 60% heeft daarmee te maken gehad.  50% is geïntimideerd en 30% is weleens bedreigd.[1] Zie ook de uitzending en peiling door 1Vandaag: http://goo.gl/ZW2aZo

TNO publiceerde in juli 2012 een onderzoek naar agressie op de werkvloer tussen 2007 en 2011. Uit dit onderzoek blijkt dat onderwijspersoneel bovengemiddeld te maken krijgt met vormen van externe agressie. Ligt het gemiddelde op 24%, in het basis- en speciaal onderwijs gaat het om 30% en in het voortgezet onderwijs om 39% van het personeel. Vooral op het gebied van intimidatie en pesten scoort het onderwijs hoog.[2].

1 op 10 leerkrachten in Nederland is wel eens digitaal gepest door middel van ‘cyberbaiting’, bleek uit publicatie door Kennisnet.[3] Bij cyberbaiting dagen leerlingen hun leraar uit, filmen de reactie met hun mobiele telefoon en delen het filmpje vervolgens op sociale netwerken.

Scholen krijgen bovendien steeds vaker te maken met agressieve ouders. Vrijwel alle scholen gaven in 2012 aan de VO-Raad aan te maken te hebben gehad met verbaal agressieve ouders. Bovendien heeft ruim één op de vier scholen (28%) ook incidenten meegemaakt met fysieke agressie van ouders.[4]

Tenslotte kwam de Nationale Academie voor Media en Maatschappij erachter, tijdens een oriënterende rondgang in november 2013 langs diverse scholen, dat er niet alleen vele incidenten van intimidatie jegens leerkrachten en docenten voor te komen, maar het bleek ook dat er een grote toename is van online intimidatie via Sociale Media als Twitter, Snapchat, Whatsapp en Facebook(Messenger). Een onzichtbare vorm van intimidatie waarbij onderwijspersoneel niet goed weet wat te doen.

Naar aanleiding van deze resultaten ontwikkelde de Academie, in samenwerking met een zorgvuldig samengestelde Adviesraad, het curriculum voor het nieuwe programma Specialist Defense4me. Deelnemers worden getraind tot specialist met betrekking tot de offline en online weerbaarheid voor docenten en onderwijsondersteunend personeel.

Informatie over de opleiding Specialist Defense4me

De opleiding gaat in op aspecten van de weerbaarheid van onderwijsprofessionals die in 5 sessies worden behandeld. Fysieke en mentale vaardigheden staan centraal, alsmede kennis van de effecten en mogelijkheden van Social Media. De opleiding start op 3 april a.s. Het curriculum van de opleiding is ontwikkeld in samenwerking met een zorgvuldig samengestelde Adviesraad met vertegenwoordiging van o.a. APS/Pestweb, Hogeschool Utrecht - Seminarium voor Orthopedagogiek, politie aandachtsgebied Jeugd en Jeugdgroepen en Meldpunt Kinderporno op Internet/Help Wanted.

Studiewijzer, Adviesraad en aanmelding via www.mediaenmaatschappij.nl

Contact

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij is hét opleidingsinstituut t.b.v. mediawijsheid voor professionals.

Liesbeth Hop (tel. 06 43 58 54) of Bamber Delver (06 25 440 050)

Vestigingsadres: Wildenborch 31, 1082 KB Amsterdam

Email: academie@mediaenmaatschappij.nl

www.mediaenmaatschappij.nl

[1] Onderzoek CNV Onderwijs: Klik hier.

[4] VO Raad i.s.m. EO programma De Vijfde Dag, 2012: http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/artikel-detail/agressie-op-scholen-neemt-toe/

Laatste Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van onze opleidingen en congressen?
 
Bent u geïnteresseerd  in de meest succesvolle vakopleiding tot MediaCoach in Nederland?
   
Wilt u een lezing boeken over Sociale Media & Mediawijsheid?
 
De Academie op televisie? Zie hier verschillende uitzendingen.
 
Beluister onze columns op Radio 1 Dit is de Dag: