AVG privacy statement

Beste bezoek(st)er,
 
Op verschillende websites en via sociale media van de Academie is informatie over het aanbod te vinden en tevens materialen te bestellen en/of kosteloos te downloaden. De Academie vraagt daarbij om enkele persoonsgegevens.
 
Deze worden op de hieronder beschreven wijze verwerkt. De contactpersoon die namens de Academie de wegens de AVG verplichte functie DPO (Data Protection Officer) op zich neemt wordt aan het einde van dit document vermeld, zo ook de bijbehorende contactgegevens.