CRKBO

CRKBO

er logo

unnamedKinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken. Download dit gratis lesmateriaal, beschikbaar voor PO, VO en (V)MBO. 

Lees meer