Klachten- en geschillenprocedure

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij hanteert een eigen klachten- en geschillenprocedure, maar het is alle gevallen ook mogelijk om een beroep te doen op de geschillenprocedure van de NRTO.

Klik hier voor de eigen klachten- en geschillenprocedure van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.

Klik hier
voor de NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten.

Heeft u een klacht over ons aanbod of docenten, en wilt u dit voorleggen? Dan nodigen we u uit om contact op te nemen met de eigen Geschillen Commissie van de Academie of om contact op de nemen met de NRTO.

Contact met onze eigen Geschillen Commissie verloopt via het volgende e-mailadres: Geschillen@mediaenmaatschappij.nl