Terugkomprogramma Anti Pest Coördinator

 

Anti Pest Coordinator

Wij staan garant voor geüpdatet Anti Pest Coördinatoren die kennis van zaken hebben. De opleiding biedt een doorlopende manier om met elkaar in contact te blijven, en om hulpvragen bij incidenten te vinden. Elk jaar komen bovendien de deelnemers terug voor de persoonlijke deskundigheidsbevordering. 

Het programma van deze jaarlijkse terugkomdag heeft tot doel het updaten van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het ondersteunen bij het ondernemen van projecten en activiteiten. 

Deelname aan de terugkombijeenkomst geeft recht op de jaarlijkse verlenging van het officiële certificaat namens de Academie. Het terugkomprogramma garandeert voor actieve, up-to-date en goed gekwalificeerde Anti Pest Coördinatoren.

Terugkomprogramma Anti Pest Coördinator 2024:

Dinsdag 4 juni 2024: PO en andere professionals die werken met kinderen.

Donderdag 6 juni 2024: VO en andere professionals die werken met jongeren en jongvolwassenen.

Locatie: Aristo zalen Utrecht Lunetten.

Tijden: 13.00 - 16.00 uur.

Kosten deelname: 169,50 euro.

Neem deel aan de terugkomdagen als Anti Pest Coördinator. De middagen zijn de jaarlijkse deskundigheidsbevordering voor in of met het onderwijs samenwerkende Anti Pest Coördinatoren.
 
Klik hier voor inschrijving(en).

Deelname levert je meteen het door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij officiële certificaat op. De certificaten worden tijdens de dagen uitgereikt.